Kære patienter og samarbejdspartnere
Klinikken flytter pr 1/9-2021 til Nørretorv 35
Internt i klinikken vil der ske ændringer i ejerskab og klinikdrift.
Bemandingen i klinikken fortsætter uændret:
sekretær/sosu assisten Ulla Horney
sygeplejerske Lise Ahm Jensen
fast læge Vibeke Ahm Petersen
vikarlæge 1-2 dage ugentligt
Vi glæder os til at se jer i de nye lokaler
 Mvh Ulla, Lise og Vibeke