Corona vaccinen.
Vi får rigtig mange spørgsmål ang Corona vaccinen og bivirkninger.
Vi henviser til sundhedsstyrelsens hjemmeside www.sst.dk og
Lægemiddelstyrelsens hjemme side www.laegemiddelsstyrelsen.dk
Der findes alle oplysninger vedr. virkning, bivirkning m.m