Personale

Læge, Vibeke Ahm Petersen
Sygeplejerske, Lise Ahm Guldager
So.Su ass/Lægesek , Ulla Horney
Lægevikar Klaus Damkjær