Personale

Læge, Vibeke Ahm Petersen
Sygeplejerske, Lise Ahm Guldager
Sekretær, Ulla Horney